JURA har i all sin tid stått for prinsippet om å reparere i stedet for å kaste. Produktene våre er satt sammen slik at de i mange år kan demonteres for service, få skiftet ut slitte eller defekte deler og repareres. Komponentene fornyes og brukes om igjen så langt det lar seg gjøre.

Takket være et verdensomspennende nettverk av servicefabrikker, Hospitality Centers, helge- og døgnåpne servicestasjoner og autoriserte serviceverksteder sikrer vi effektiv service og kortest mulig transportvei i alle markedene vi opererer i.

Nyutviklingene våre er bakoverkompatible, noe som sikrer at også de eldre produktgenerasjonene nyter godt av videreutviklingene og kvalitetsforbedringene. Denne filosofien sørger dessuten for en mangeårig reservedels- og serviceberedskap.

Vi gir dermed et bidrag til å nå SDG 12

SDG sustainable production patterns Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling