Forutsetningene for lang produktlevetid ligger i topp bearbeiding av materialer av høy kvalitet. Vi ønsker å være sikre på at produktene våre oppfyller vårt løfte til deg. For å sikre lang levetid for produktet må produktene våre gjennom strenge kvalitets- og holdbarhetstester. På den måten holder vi antallet reparasjons- og servicesaker lavt og unngår i tillegg unødvendig transport.

Holdbarhetstestanlegget på JURA Campus har et avgjørende bidrag når det gjelder kvalitet. På 102 helautomatiserte teststasjoner simulerer vi den komplette livssyklusen til produktene våre under realistiske forhold. Samtlige måledata og funn fra disse holdbarhetstestene går tilbake i vår utvikling og videreutvikling.