Nytt fra gammelt: Kvernen er et eksempel på dette. På servicefabrikken vår i Niederbuchsiten tar proffene på istandsettingsavdelingen kvernen helt fra hverandre, rengjør den grundig og skifter ut slitedelene. Deretter justeres kvernen nøyaktig og er tilgjengelig for bruk som ny komponent.