Hvorfor er regelmessig pleie av en kaffeautomat så viktig?

Hvor krevende er korrekt pleie av en kaffeautomat?

Hva må man passe på ved pleie av en JURA kaffeautomat?

I hvilke tilfeller anbefaler du bruk av et CLARIS-filter?

Må kaffeautomaten avkalkes til tross for bruk av CLARIS-filter?

Er mineralvann egnet for JURA kaffeautomater?

Blir andre stoffer, i tillegg til kalk, filtrert ut fra vannet?

Hvor ofte må man skifte CLARIS-filteret?

Anbefales CLARIS til tross for innebygd avkalkingsanlegg?

Selv om filteret brukes i vanntanken, viser displayet "Vennligst avkalk". Hvorfor skjer dette?

I vanntanken avleirer det seg, til tross for bruk av CLARIS, kalk og et biofilm-belegg. Hva kan jeg gjøre med det?

Hva gjør jeg med mitt filter når jeg drar på ferie?

Resirkuleres CLARIS-filter?

Hva er det som skjer ved en rengjøring?

Hvor mange rengjøringstabletter trengs per rengjøring?

Hva skjer om jeg utsetter rengjøringen selv om den blir angitt?

Hvordan oppbevarer jeg melken optimalt?

Hvorfor skal ikke melkeslangen stilles direkte i melkepakken?

Hva brukes rengjøringen av melkesystemet til?

Hvor ofte må jeg skifte melkeslangen til tross for regelmessig rengjøring?

Er det av avgjørende betydning hvilke produkter jeg benytter for rengjøring og pleie av min kaffeautomat?

Hvordan kan man unngå feil?

Hvor kan jeg kjøpe originale JURA pleieprodukter?

Ditt pleietips av JURA kaffeautomater?

Hvorfor er regelmessig pleie av en kaffeautomat så viktig?
Riktig pleie garanterer et optimalt kafferesultat og forlenger påviselig levetiden til din kaffeautomat. For et perfekt kafferesultat og korrekt funksjon er renhold av maskinen og hygiene ved håndtering av melk, kaffe og vann like kritisk som det tekniske raffinementet av selve kaffeautomaten. For at pleie skal fungere enkelt med ett tastetrykk, har vi utviklet JURA pleieprodukter. CLARIS-filteret sørger for perfekt vann, rengjøringstablettene for en ren trakteenhet, fri for rester av kaffefett, og skylling av melkesystemet for rene ledninger uten melkerester.

Hvor krevende er korrekt pleie av en kaffeautomat?
Riktig og regelmessig utført, er det absolutt minimalt. For i likhet med tilberedning av kaffespesialiteter er også pleien helt enkel: Et tastetrykk er nok. I samspill med originale JURA pleieprodukter sørger eksakt tilpassede programmer for upåklagelig renhet og dermed for et konstant perfekt kafferesultat.

Hva må man passe på ved pleie av en JURA kaffeautomat?
Bruk av originale pleieprodukter og regelmessig bruk i samsvar med instruksjonsboken. Kun originale JURA pleieprodukter garanterer fullkommen hygiene og beskyttelse. Kun våre beskyttelsesformler og sammensetninger er helt optimalt tilpasset programmene og materialene til JURA kaffeautomater.

I hvilke tilfeller anbefaler du bruk av et CLARIS-filter?
I alle tilfeller. Kaffe består av opptil 98 % vann. I tillegg til kalsium, mineraler og fluorider finnes det mange steder også spor av bly, kobber, aluminium og klor i vann fra springen. Vannkvaliteten og vannhardheten er forskjellig avhengig av sted og tid på dagen. CLARIS filtrerer uansett vannet optimalt slik at det alltid er friskt. Skadelige stoffer blir absorbert, mens de viktige fluoridene beholdes i riktige mengder og fungerer som viktige smaksbærere ved utfoldelse av aromaen. Denne optimale vannsammensetningen gjør dermed hver kaffespesialitet til fyldige smaksopplevelser.

Må kaffeautomaten avkalkes til tross for bruk av CLARIS-filter?
Nei, bruk av et CLARIS-filter gjør avkalking unødvendig. Sammensetningen av granulatet inne i filteret eliminerer skadestoffer og optimerer vannet for perfekt kaffesmak. Mineralene og fluoridene som er viktige for helsen, fortsetter naturlig til koppen. Som viktigste nyhet til filterformelen stabiliseres kalsiumkarbonatet i vannet fullstendig. Dermed setter ikke kalken seg av selv ved hyppig dampbelastning, og tilstopping av ledningene blir forebygget aktivt.

Er mineralvann egnet for JURA kaffeautomater?
Mineralvann har svært god vannkvalitet og forsyner kroppen med viktige mineralstoffer. Da kalkandelen i vann med en vannhardhet på opptil 60 °dH likevel er altfor høyt sammenlignet med vann fra springen, er mineralvann ikke egnet for våre kaffeautomater.

Blir andre stoffer, i tillegg til kalk, filtrert ut fra vannet?
Ja. Kalk er fienden til væskesystemet, likevel kan også andre vannbestanddeler som bly, kobber og aluminium være helsefarlige. Også klor virker negativt inn på smaken og lukten til kaffen. Noen mineraler fungerer likevel også som nyttige smaksbærere. Disse beholdes selvfølgelig. Sammensetningen av granulatet inne i CLARIS-filteret gjør det mulig. CLARIS reduserer skadelige stoffer og optimerer samtidig sammensetningen av vannet for perfekt kaffesmak.

Hvor ofte må man skifte CLARIS-filteret?
Enten etter 50 liter vanngjennomstrømning eller etter 2 måneder. For at filteret skal ha full virkning, er det svært viktig å overholde dette. Hvis ikke, er ikke lenger optimal vannkvalitet og dermed perfekt kaffenytelse garantert.

Anbefales CLARIS til tross for innebygd avkalkingsanlegg?
Ja, da vannhardheten kan svinge kraftig til tross for avkalkingsanlegg. I tillegg fjerner avherdere ingen lukt- og smaksstoffer som klor osv. fra vannet fra springen. Dvs. også her fungerer CLARIS-filterpatronen som viktig vannregulator og bidrar i avgjørende grad til aromaen til dine kaffespesialiteter.

Selv om filteret brukes i vanntanken, viser displayet "Vennligst avkalk". Hvorfor skjer dette?
Kaffeautomaten er ikke programmert for filterdrift. Derfor vet ikke maskinen at et filter er satt inn og at det derfor ikke er nødvendig med avkalking. Programmer og skyll filteret ved hver ny igangkjøring.

I vanntanken avleirer det seg, til tross for bruk av CLARIS, kalk og et biofilm-belegg. Hva kan jeg gjøre med det?
Naturligvis er det prinsipielt svært viktig å skylle ut av vanntanken daglig og fylle på friskt vann hver morgen. I tillegg skal du rengjøre tanken grundig ved hvert filterskift. For dette tar du ut tanken, fyller den med vann før du setter inn det nye filteret, løser opp tre avkalkingstabletter fra JURA i vannet og lar de virke. Deretter skyller du vanntanken grundig med vann og fortsetter med innsetting og programmering av filteret som vanlig.

Hva gjør jeg med mitt filter når jeg drar på ferie?
For at granulatet ikke skal tørke ut, skal filteret alltid stå i vann, dvs. bunnen av vanntanken skal være dekket. Det beste er å oppbevare vanntanken og filteret i kjøleskapet. Hvis du ikke har plass til det, vikle filteret inn i aluminiumsfolie eller en plastpose og legg det i kjøleskapet. Du beholder dermed filtervirkningen over ferien og garanterer perfekt aromatisk kaffenytelse også etter at du er tilbake. Etter ferien skiftes vannet, glem ikke å skylle vanntanken og filteret grundig. For skylling av filtergranulatet anbefaler vi å klargjøre 1–2 varmtvannsporsjoner (min. 200 ml). Varer ferien lenger enn én måned, setter du inn et nytt filter når du kommer tilbake og skyller apparatet før første kaffetilberedning.

Resirkuleres CLARIS-filter?
Ja, materialene til filteret blir i de grad det er mulig tilført resirkuleringskretsløpet, men gjenbrukes ikke for produksjon av nye CLARIS-filter. Dette på grunn av rettslige tillatelser for næringsmidler. Filteret kan likevel returneres dit det ble kjøpt.

Hva er det som skjer ved en rengjøring?
JURA-kaffeautomater har integrerte skylle- og rengjøringsprogrammer som vises automatisk av apparatet. Etter start med ett tastetrykk blir man oppfordret om å legge inn en rengjøringstablett. Ved den påfølgende automatiske rengjøringen når man vanntemperaturer på 80 °C. Med disse høye temperaturene drepes bakteriesporer, og kafferester, -oljer og -fett i trakteenheten løses opp uten rester. Også ved tilberedning av kaffespesialiteter med melk og melkeskum sørger det integrerte melkesystemskylle- og rengjøringsprogrammet for melkesystemet sammen med JURA pleieprodukter for svært høy renhet og komfort.

Hvor mange rengjøringstabletter trengs per rengjøring?
Én er tilstrekkelig. Sammensetningen og størrelsen til JURA rengjøringstabletter er optimalt tilpasset gjennomgangen av en rengjøring. Dette garanterer en effektiv rengjøring.

Hva skjer om jeg utsetter rengjøringen selv om den blir angitt?
Jo lenger man utsetter rengjøringen, desto mer kafferester, -oljer og -fett kan samle seg i maskinen. Dermed reduseres kaffekvaliteten merkbart.

Hvordan oppbevarer jeg melken optimalt?
For tilberedning av perfekte kaffespesialiteter med melk er det nødvendig med fersk og kald melk. Vi anbefaler ikke å ganske enkelt stikke slangen inn i en standard melkepakke. Dannelse av bakterier og bakteriesporer blir da ikke tilstrekkelig forebygget. Optimale oppbevaringsforhold og perfekt hygiene garanteres av beholderne fra JURA. Uansett om det er den enkle melkebeholderen av glass, den isolerte melkebeholderen i rustfritt stål eller Cool Control som alltid kjøler til fire grader Celsius, så sørger alle melkebeholdere fra JURA for den beste melkekvaliteten og dermed for fremragende luftige melkeskumsresultater.

Hvorfor skal ikke melkeslangen stilles direkte i melkepakken?
Ved korrekt og regelmessig rengjøring av melkesystemet er hygienen inne i slangen alltid gitt. På den ytre overflaten av slangen samler det seg likevel over tid forskjellige bakterier og sporer. Enten det er fra partikler i luften eller ved berøring med hendene. Ved direkte innstilling av slangen i melken blir bakteriene overført til melken. Optimal melkekvalitet er dermed ikke lenger gitt. For perfekt melkekvalitet til enhver tid anbefaler vi derfor bruk av våre melkebeholdere som er utviklet ved intensiv forskning. Det lukkede systemet med pådokking for slangen gir optimale betingelser for oppbevaring av fersk melk.

Hva brukes rengjøringen av melkesystemet til?
Mange JURA kaffeautomater muliggjør kaffespesialiteter som latte macchiato, cappuccino, espresso macchiato eller flat white på høyeste nivå med ett tastetrykk. For at det skal vedvare, ble rengjøringen av melkesystemet utviklet. I samspill med det automatiske rengjøringsprogrammet fjerner melkesystemrengjøringsmidlet melkefett og proteiner svært effektivt. Ledningene som dermed til enhver tid er hygienisk rene, garanterer et alltid luftig, mykt og finporet melkeskumsresultat.

Hvor ofte må jeg skifte melkeslangen til tross for regelmessig rengjøring?
Vi anbefaler å skifte melkeslangen hver 3. måned ved normal bruk. Tilbereder du daglig flere kaffespesialiteter med melk, skal utskifting skje oftere.

Er det av avgjørende betydning hvilke produkter jeg benytter for rengjøring og pleie av min kaffeautomat?
Ja, absolutt! Kun bruk av originale JURA pleieprodukter garanterer perfekt hygiene og beskyttelse. Kun våre beskyttelsesformler og sammensetninger er helt optimalt tilpasset programmene og materialene til JURA kaffeautomater. Våre utviklingsteam forsker hver dag på hvordan man skal perfeksjonere kaffenytelsen for våre kunder ved hjelp av innovativ teknologi og sofistikerte prosesser. For å bekrefte pleievirkningen blir våre kaffeautomater utsatt for krevende hardhetstester. Våre pleieprodukter må selvsagt også oppfylle alle lovbestemte krav og de høyeste TÜV-testede og sertifiserte kvalitetsstandarder.

Hvordan kan man unngå feil?
Betjeningskonseptet til våre JURA-kaffeautomater er ganske enkelt. Pleien fremstår på samme måte. Med få trinn føres du, takket være det integrerte skylle- og rengjøringsprogrammet, intuitivt og enkelt gjennom programmet. Hvis det er noe som er uklart, får du mer hjelp i instruksjonsboken.

Hvor kan jeg kjøpe originale JURA pleieprodukter?
Våre pleieprodukter finnes hos faghandlere og online på www.jura.com.

Ditt pleietips av JURA kaffeautomater?
Sats kun på originale produkter, også når det er snakk om pleieprodukter! Det lønner seg.