Lang levetid for produktene, servicevennlighet og forsiktig bruk av ressurser har stått i sentrum siden selskapet ble grunnlagt i 1931. JURA gjorde en dyd av nødvendighet. Under gründertiden måtte folk slite med den globale økonomiske krisen, og med akutt mangel under og etter andre verdenskrig. Arbeidskraft var rikelig tilgjengelig, men det var knapt med råmaterialer. Det var få ressurser tilgjengelig til forefallende arbeid. Det bød på store utfordringer for konstruksjonsavdelingen vår. Løsningen ble å utvikle produkter som kunne fremstilles av de få materialene som var tilgjengelige, med komponenter som kunne vedlikeholdes og gjenbrukes.

Dampstrykejernet er et eksempel på dette. Kjøpet betydde en investering for fremtiden. Strykejernet var nemlig utformet slik at det kunne demonteres for service, avkalkes og repareres, og etterpå var det var så godt som nytt igjen. JURA understreket den lange levetiden med en femårs garanti og servicevennligheten med en gratis service innenfor denne tiden. Derfor var det ikke sjelden at strykejern fra JURA kunne brukes i mange tiår.

Dette verdisystemet er en integrert del av selskapets DNA. I dag gjenspeiler det seg i at våre helautomatiske kaffemaskiner varer 50 % lenger enn bransjegjennomsnittet. Det bekrefter en studie publisert av den store nederlandske forbrukerorganisasjonen «Consumentenbond» i februar 2021*. Den viser en gjennomsnittlig levetid på seks år for kaffemaskiner og en levetid på ni år for JURA helautomatiske kaffemaskiner.

* publisert 11. februar 2021 på consumentenbond.nl