Garantibestemmelser for privatkunder*

Black Cat Kaffe og Tehus AS gir sluttkunden for Jura kaffemaskiner, som er designet og konstruert for bruk i hjemmet, i tillegg til sine rettigheter overfor selgeren, en produsentgaranti som gjelder;

25 måneder fra kjøpsdato

For produkter som omfattes av bestemmelsene om selektiv distribusjon, oppnås produsentgaranti bare hvis JURA maskinen ble kjøpt av en JURA autorisert forhandler.

Under garantitiden fikser JURA alle mangler/problemer. Garantien kan bli oppfylt ved reparasjon, utskiftning av defekte deler eller utskifting av hele apparatet ettersom hva JURA anser som mest hensiktsmessig. Utløsning av garanti innebærer verken en utvidelse av garanti eller at den starter på nytt. Utskiftede deler tilfaller JURA.

Garantien dekker ikke skader eller mangler som skyldes feil tilkobling, feil bruk, uforsiktig transport, reparasjon eller rekonstruksjonsforsøk av uautoriserte personer eller unnlatelse av å følge bruksanvisningen. Den utløper også hvis ikke JURAs bruks- og vedlikeholds programmer blir fulgt eller at man bruker andre pleieprodukter enn JURA vannfilter og JURA rengjørings- eller avkalkingstabletter, som ikke oppfyller den opprinnelige spesifikasjonen. Slitedeler (f.eks. pakninger, slipeskiver, ventiler) er også unntatt fra garantien, samt skader forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvern (f.eks. vann, fukt, steiner, trestykker, binders).

Kvitteringen med kjøpsdato og modellnavn er bevis på garantibestemmelsene. For å lette prosedyren bør kvitteringen hvis mulig, inneholde følgende opplysninger; Kjøpers navn og adresse og serienummer på kaffemaskin.

Dersom sluttkunden er en bedrift eller en juridisk person, eller hvis apparatet brukes utenfor hjemmet, gjelder produsentgarantien i 12 måneder.

Garantikrav blir håndtert i Norge. For enheter som har blitt kjøpt i Europa og overført til et annet EU-land håndteres garantispørsmål under garantivilkårene for JURA i kjøpslandet.

Garantikrav blir håndtert i Norge etter avtale med kunden 22 06 29 90 (lokaltakst) ved innsending eller overgivelse til;

Black Cat Kaffe og Tehus AS
Kundeservice: 22 06 29 90 (lokaltakst)
E-post: service@black-cat.no
Åpningstider: Mandag – fredag 8.30 – 16.30
Adresse servicesenter: Black Cat Kaffe og Tehus AS / Grini Næringspark 8/ N-1361 Østerås

Garantibestemmelser for profesjonelt bruk*

12 måneders garanti på profesjonelle produkter fra JURA

Alle som bestemmer seg for å kjøpe noen av våre produkter til profesjonelt bruk får en garanti fra produsenten av JURA med følgende vilkår;

Garantitiden beløper seg til 12 måneder, begynner på datoen da salget er effektuert til kunden. Kjøpsdato og modelltype skal begrunnes med kjøpsbevis.

Under garantitiden fikser JURA alle manglene/problemene. Garantien kan bli oppfylt ved reparasjon, utskiftning av defekte deler eller utskifting av hele apparatet ettersom hva JURA anser som mest hensiktsmessig. Utløsning av garanti innebærer verken en utvidelse av garanti eller at den starter på nytt. Utskiftede deler tilfaller JURA.

Garantien dekker ikke skader eller mangler som skyldes feil tilkobling, feil bruk, uforsiktig transport, reparasjon eller rekonstruksjonsforsøk av uautoriserte personer eller unnlatelse av å følge bruksanvisningen. Den utløper også hvis ikke JURAs bruks- og vedlikeholds programmer blir fulgt eller at man bruker andre pleieprodukter enn JURA vannfilter og JURA rengjørings- eller avkalkingstabletter, som ikke oppfyller den opprinnelige spesifikasjonen. Slitedeler (f.eks. pakninger, slipeskiver, ventiler) er også unntatt fra garantien, samt skader forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvern (f.eks. vann, fukt, steiner, trestykker, binders).

Garantikrav blir håndtert i Norge. For enheter som har blitt kjøpt i Europa og overført til et annet EU-land håndteres garantispørsmål under garantivilkårene for JURA i kjøpslandet.

Garantien fra JURA er eksklusiv

Bare forhandlere som oppfyller bestemte kvalitetskriterier får autorisasjon fra JURA for videresalg av produkter fra JURA. Dermed kan vi garantere deg foruten komplett rådgivning og demonstrasjon at du også har tilgang til full garanti fra JURA.

Produktfeil Garanti JURA gjelder alle IMPRESSA- og ENA-maskiner

Denne JURA garantien kan ikke brukes hvis maskinen har blitt kjøpt fra en forhandler som ikke er autorisert!

Garantiperioden for alle IMPRESSA- og ENA-maskiner som er kjøpt fra en autorisert forhandler utgjør 25 måneder *.

Kjøp derfor IMPRESSA eller ENA fra en autorisert forhandler i nabolaget ditt som du enkelt kan finne ved å taste inn postnummer og / eller tettsted.

*Garantiperioden er begrenset til 12 måneder hvis maskinen brukes for profesjonell bruk (ikke i private husholdninger).