En skånsom håndtering av verdifulle ressurser er en tenkemåte som er en viktig del av merkeverdien vår. Vi har innarbeidet denne tenkemåten i flere tiår, og fører den videre med oss inn i fremtiden.

Under den andre verdenskrig var det stor mangel på råstoffer, noe som satte konstruksjonsavdelingen vår overfor store utfordringer. Det gjaldt å utvikle produkter som kunne fremstilles av de få materialene som var tilgjengelige, med komponenter som kunne gjenbrukes. Denne fremgangsmåten har blitt en uløselig del av merkeverdien vår. 

Vi gir dermed et bidrag til å nå SDG 12

SDG sustainable production patterns Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling