Vi har lagt vekt på energieffektiviteten av produktene våre i flere tiår allerede. IMPRESSA 500 fra 1994 ble for eksempel utstyrt med en automatisk av/på-funksjon for å unngå unødvendig strømforbruk.

Siden tilkom ny teknologi, som Energy Save Mode (E.S.M.©) i 2004, Zero Energy Switch i 2007 og energibesparende termoblokker med optimert virkningsgrad, som varmes opp raskere takket være den reduserte massen. Produktene våre oppfyller DIN-standard 18873-2.

Optimering av energieffektiviteten spiller en sentral rolle i ny- og videreutviklingen av produktene.

Vi gir dermed et bidrag til å oppnå SDG 7

SDG access to energy Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling