En lang produktlevetid spiller en sentral rolle allerede under produksjon av nye produkter. Før komponentene implementeres i produksjonen, må de gjennom intensive holdbarhetstester. Her blir de testet under realistiske betingelser for å se hvordan de klarer seg gjennom hele produktlevetiden. På JURA Campus, vårt teknologi-, innovasjons- og kvalitetssentrum, står 102 helautomatiserte testanlegg til rådighet ene og alene for dette formålet.

I tillegg forlenger vi produktlevetiden ved å bruke materialer av høy kvalitet og utføre produksjonen med stor nøyaktighet og omhu. Vi foretar regelmessige stikkprøver av kaffemaskiner med strenge kvalitets- og holdbarhetstester for å sikre at alle produktene oppfyller de høye kvalitetskravene våre.

Holdbare produkter utmerker seg gjennom en estetikk som varer utover flyktige motetrender. Med et klart og rent formspråk tilstreber vi et langvarig design som selv mange år senere fremstår som nytt og ubrukt.

Riktig pleie skåner komponentene og forlenger produktlevetiden. Uten smuss (f.eks. forkalkning) holder energieffektiviteten seg dessuten høy. Kaffemaskinene våre har integrerte pleieprogrammer, slik at pleien skal foregå enkelt med ett tastetrykk. Derfor tilbyr vi originale pleieprodukter som egner seg for akkurat de prosessene og materialene som brukes i apparatene.

En studie fra 2021, gjennomført av det nederlandske forbrukerforbundet, viste at kaffemaskiner fra JURA har 50 % lengre produktlevetid enn gjennomsnittet.

Vi gir dermed et bidrag til å nå SDG 12

SDG sustainable production patterns Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling