Alle kaffemaskinene fra JURA leveres med et resirkuleringspass som inneholder detaljert informasjon om materialene som brukes i maskinen. På slutten av produktlevetiden kan apparatene demonteres fagmessig. De enkelte materialene gjenvinnes og tilbakeføres i kretsløpet som nye råstoffer gjennom resirkulering.

Vi gir dermed et bidrag til å nå SDG 12

SDG sustainable production patterns Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling