Alle medarbeiderne våre videreutdannes løpende gjennom opplæring i JURA Coffee Academy, der de gjennomfører adekvate utdannings- og videreutdanningsmoduler med temaer som er relevante for selskapet og produktsortimentet.

Egenutviklet læringsinnhold om bærekraft og skånsom omgang med energi og ressurser fremmer en bærekraftig atferd både på arbeidsplassen og i hverdagslivet. De nettbaserte læringsmodulene sikrer en enhetlig kunnskapsformidling verden over.

Vi gir dermed et bidrag til å oppnå SDG 4

SDG equitable quality education Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og fremme livslang læringsmulighet for alle.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling