Dagens lærlinger er morgendagens medarbeidere. Med dette i sinne utdanner vi lærlinger i forskjellige yrkesretninger. På hovedkontoret i Niederbuchsiten tilbyr vi 26 lærlingeplasser innen seks ulike profesjoner.* For unge talenter med universitets- eller fagskolebakgrunn er trainee-programmene våre en spennende sjanse til å bruke og utvide kunnskapen i praksis. Slike engasjementer ender ofte opp med faste ansettelser.

Vi utvikler medarbeiderne våre og gir støtte til videre utdannelse. Når vi rekrutterer til lederstillinger, tar vi motiverte interne ansatte med i utvalget. Dette åpner for interessante muligheter for å avansere karrieremessig i varierte faste stillinger hos oss.

Medarbeiderne våre involveres og bidrar til å realisere yrkesidealet gjennom engasjementet sitt.

Vi fremmer likhet i arbeidslivet gjennom fleksible arbeidsmodeller og deltidsstillinger, for eksempel for unge foreldre.

* Status: Januar 2023

 

Vi gir dermed et bidrag til å oppnå SDG 4, 5 og 8

SDG equitable quality education Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og fremme livslang læringsmulighet for alle.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling

SDG gender equality Oppnå likestilling og styrk alle kvinner og jenter.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling

SDG decent work Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling