På hovedkontoret har vi et bedriftsutvalg med medlemmer valgt av de ansatte selv, som representerer alle fagfeltene i bedriften og arbeider for personalets rettigheter og interesser. Det fremlegger saker for selskapsledelsen, formidler ved behov og representerer personalet under forhandlinger.

Vi gir dermed et bidrag til å oppnå SDG 8

SDG decent work Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling