JURAs strategi er utformet langsiktig, og har som målsetning å sikre en varig sunn økonomi samt uavhengighet for selskapet. Vi tilstreber en bærekraftig, organisk vekst som springer ut av vår egen drivkraft. Vi bruker midlene målrettet og veloverveid for å oppnå dette. Det gjør JURA til en attraktiv arbeidsgiver, og sikrer eksisterende og nye arbeidsplasser.

Vi gir dermed et bidrag til å oppnå SDG 8

SDG decent work Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling