Fokuset på premiumnivået i et verdensomspennende marked i vekst gjør det mulig for JURA å rette drivkraften og ressursene inn mot et felles mål og konsentrere seg om ett enkelt tema. Dette har gjort oss til suverene spesialister på vårt område opp gjennom årene. Flere tiårs samlet fagkunnskap og erfaring munner ut i utviklingen av nye produkter og tjenester.

Målet vårt er å sette langsiktig preg på bransjen gjennom innovasjoner, og dermed sikre merkets fortsatte eksistens og forbli en pålitelig partner og arbeidsgiver.

Vi gir dermed et bidrag til å oppnå SDG 8 og 9

SDG decent work Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling

SDG sustainable industrialization Bygg spenstig infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

Gå til FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling