Med en kaffespesialitetsmaskin fra JURA kan du velge blant det nærmest uuttømmelige mangfoldet av ferske kaffebønner, presis som du vil. JURA har utviklet spesielle teknologier som henter det aller beste ut av enhver blanding og brennegrad. Takket være den automatiske pulvergjenkjenningen er det til og med mulig med en ekstra, malt kaffe. Perfekt nytelse er garantert. 

Filterpatroner CLARIS

Riktig vann er utslagsgivende for smaken, ettersom 98 % av kaffen består av vann. I tillegg til kalsium, mineraler og fluorider er det mange steder også spor av klor, bly, kobber og aluminium i vann fra springen. Filterpatronen CLARIS, som er plassert direkte i vanntanken, filtrerer vannet ved hver tilberedning, slik at det alltid er friskt. Skadelige stoffer og kalk absorberes, mens de viktige fluoridene blir igjen. Takket være optimal vannkvalitet blir dermed hver kaffespesialitet til en smaksopplevelse. 

Høyeffektskverner med flere trinn

JURA bruker utelukkende kverner av høy kvalitet som utmerker seg med lav slitasje og lang levetid. Skjærevinklene er ideelt tilpasset de ulike kvernene, og sørger for skånsom maling der aromastoffer og smak bevares fullstendig.

Intelligent forvarming

For at hele aromamangfoldet skal kunne utfolde seg, kreves det en optimal traktetemperatur. I tilberedningspausen avkjøles væskesystemet. Dette fører til et varmetap mellom varmeelementet og trakteenheten. Derfor kobler den intelligente forvarmingen seg inn. Den kompenserer individuelt for ulike temperatursvingninger, og garanterer dermed at det alltid ekstraheres ved optimal traktetemperatur.

I.P.B.A.S.©

Før den faktiske ekstraksjonen fuktes kaffepulveret med varmt vann. Porene sveller opp, og aromaen begynner å utfolde seg. Det intelligente fortraktesystemet (Intelligent Pre-Brew Aroma System, I.P.B.A.S.©) tilpasser vannmengden for fortrakting til valgt pulvermengde. I den egentlige trakteprosessen lander dermed hele aromaen i koppen, kronet med en fløyelsmyk krem.

P.E.P.®

Puls-ekstraksjonsprosessen (P.E.P.®) optimerer ekstraksjonstiden ved å presse varmtvannet for ristretto og espresso gjennom kaffepulveret i raske intervaller, noe som sikrer mest mulig aroma også ved korte spesialiteter. 

Patentert finskumsteknologi

Innovativ dyseteknologi gir finporet og kompakt melkeskum i forførende kvalitet. Melkekjølere fås som tilbehør, og sørger for en optimal melketemperatur på 4 °C. Dette gir motespesialiteter med melk på topp kaffebar-nivå.