Sterk miljøbevissthet og skånsom omgang med ressurser og energi har tradisjon hos JURA. Derfor satser JURA helt og fullt på kaffemaskiner og kaffenytelse – nymalt, ikke kapslet. JURA konstruerer apparater slik at de kan vedlikeholdes i forbindelse med service i mange år og dermed gi deg nytelse over lang tid. Denne filosofien retter seg også aktivt mot bruk-og-kast-mentaliteten. 

Friske bønner

Den som tilbereder kaffe fra ferske bønner, unngår unødig emballasjeavfall. Dessuten kan kaffegruten enkelt has på komposten eller brukes til å gjødsle potteplanter med. Dette sparer verdifulle ressurser.

Energieffektivitet

Innovative teknologier og energisparemodusene til kaffespesialitetsmaskinene fra JURA bidrar til å unngå unødig strømforbruk og hjelper deg med å spare energi. Energisparemodusen E.S.M.© (Energy Save Mode) kan enkelt tilpasses de individuelle nytelsesvanene. Den utnytter et energisparepotensial på opptil 40 prosent. I tillegg reduserer Zero-Energy Switch stand-by-energien til under 0,1 watt.