Vi ønsker deg velkommen til å besøke nettstedet vårt og gleder oss over din interesse for selskapet vårt. For å gi deg en god følelse når det gjelder håndteringen av personopplysningene dine, gjør vi det transparent for deg hva som skjer med dataene som samles inn, og hvilke sikkerhetstiltak som iverksettes fra vår side. Du vil også bli informert om dine juridiske rettigheter i forbindelse med behandlingen av disse opplysningene.

Vi er forpliktet til å håndtere personopplysningene dine på en ansvarlig måte. Følgelig anser vi det som en selvfølge å overholde de juridiske kravene i den sveitsiske føderale personvernloven (FADP), den tilhørende forordningen og andre datavernforskrifter som kan være gjeldende, spesielt bestemmelsene i EUs personvernforordning (GDPR).

I denne personvernerklæringen informerer vi deg om de viktigste aspektene ved databehandlingen hos oss. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysningene dine (heretter også kalt "opplysningene dine"), både online og offline, inkludert opplysninger som mottas fra enkeltpersoner via ulike kilder (nettsteder, mobilapper, sosiale medier, kunder, leverandører og forretningspartnere).

Her finner du vår innledende oversikt "Personvern: Sammendrag", som er ment å gi deg en kort oversikt over de viktigste hovedpunktene i vår databehandling. Deretter gir vi deg enda mer detaljert informasjon.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen ikke inneholder en uttømmende beskrivelse av våre databehandlingsaktiviteter, og at enkelte forhold helt eller delvis kan være regulert av spesifikke personvernerklæringer eller generelle vilkår og betingelser (med eller uten henvisning til dem i denne personvernerklæringen).

1 Kontakter

1.1 Navn og adresse til den ansvarlige personen

JURA Sweden, filial NORGE, org. nr. 916 928 688, 

Black Cat Kaffe og Tehus AS, org. nr. 912 123 553,

er personlig ansvarlig for personopplysningene som behandles når du bruker tjenestene våre, besøker nettstedet vårt, eller på annen måte kontakter oss. 

I saker som angår denne personvernpolitikken, vennligst kontakt oss på:

E-postadresse: info@no.jura.com kundservice@black-cat.no
Telefonnummer: +47 21 01 44 10 +47 22 06 29 90

Adresse: JURA Sweden, filial NORGE, Databeskyttelse, Postboks 1681 Vika, 0120 OSLO
Black Cat Kaffe og Tehus AS, Databeskyttelse, Grini Næringspark 8D, 1361 Østerås 

2 Personvern: Sammendrag

I det følgende informerer vi deg i kortfattet form om de viktigste hovedpunktene i vår databehandling. Vi vil selvfølgelig gi deg enda mer detaljert informasjon. Du finner dem nedenfor.

2.1 Personopplysninger som behandles
Vi bruker personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn om deg eller som vi har mottatt fra tredjeparter. De viktigste er:

 • Kontakt- og identifikasjonsdata
 • Personlige opplysninger
 • Kontraktsdata
 • Finansielle data
 • Interaksjons- og bruksdata
 • Informasjon om nettstedet

2.2 Formål med behandlingen
Først og fremst behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser.

2.3 Offentliggjøring til tredjeparter
I løpet av vår forretningsvirksomhet er vi avhengige av og noen ganger forpliktet til å overføre visse opplysninger til bestemte tredjeparter. Vi selger imidlertid ikke under noen omstendigheter opplysningene dine.

2.4 Behandlingssted
Vi behandler vanligvis personopplysninger i Sveits eller i et EU/EØS-land eller i et annet land med tilstrekkelig personvern.

3 Personvern i detalj

3.1 Personopplysninger som behandles av oss
JURA behandler en rekke personopplysninger. Det handler da spesielt om slike:

 • som vi mottar i løpet av våre forretningsforhold fra kunder, fremtidige kunder, interessenter, tjenesteleverandører, leverandører, forretningspartnere eller andre personer som er involvert i forretningsforholdet;
 • vi mottar fra jobbsøkere;
 • som vi er juridisk eller kontraktsmessig forpliktet til å samle inn;
 • som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt;
 • som vi mottar fra myndigheter og andre tredjeparter (adresseforhandlere, kredittopplysningsbyråer).

Avhengig av relasjonens art kan vi behandle personopplysninger om deg, for eksempel:

 • Kontakt- og identifikasjonsdata som etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer;
 • Personlige opplysninger som kjønn, nasjonalitet og språk;
 • Kundekontoinformasjon som brukernavn, passord og kontonummer;
 • Kontraktsdata som kontraktstype, kontraktens innhold, type produkter og tjenester, bestillingsdata;
 • Finansielle data som kontoinformasjon, betalingsinformasjon, betalingshistorikk, gjennomsnittlig inntekt, kredittvurderingsdata;
 • Edge-data fra telekommunikasjonstrafikk som telefonnummer, dato, klokkeslett og varighet for tilkoblingen, tilkoblingstype, posisjonsdata, IP-adresse, enhetsidentifikasjonsnumre som MAC-adresse;
 • Interaksjons- og bruksdata: Korrespondanse, preferanser og målgruppeinformasjon, type sluttapparat, apparatinnstillinger, operativsystem, programvare, informasjon fra rettighetsklarering;
 • Dokumenter og spesiell informasjon for jobbsøknader: Motivasjonsbrev, CV og bilde, referanser, vitnemål, utdanningsbevis, referanser fra tredjeparter, intervjunotater;
 • Informasjon om nettstedet: IP-adresse, informasjon om informasjonskapsler, nettleserinnstillinger, hyppighet av besøk på nettstedet, varighet av besøk på nettstedet, søkeord, klikk på innhold, opprinnelsesnettsted.

3.2 Formål med behandlingen av personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlingen
Vi bruker personopplysningene vi samler inn, først og fremst til å inngå og behandle kontrakter med våre kunder og forretningspartnere.

Vi er også avhengige av å behandle personopplysninger i forbindelse med kjøp av produkter og tjenester fra våre leverandører og underleverandører. Hvis du arbeider for en kunde eller forretningspartner, kan personopplysningene dine selvsagt også bli berørt i denne egenskapen.

I tillegg behandler vi, der det er tillatt og anses som hensiktsmessig, personopplysninger om deg og andre for følgende formål der vi (og noen ganger tredjeparter) har en berettiget interesse som står i forhold til formålet:

 • Tilbud og videreutvikling av våre produkter, tjenester og nettsider og andre plattformer vi er til stede på (f.eks. nettbutikk, kundekonto, seminar og nettakademi);
 • Kommunikasjon og behandling av henvendelser (f.eks. via kontaktskjemaer, JURA Live, e-post, telefon, jobbsøknader, mediehenvendelser);
 • Reklame og markedsføring (inkludert organisering av arrangementer og konkurranser), i den grad du har samtykket/ikke motsatt deg bruken av opplysningene dine (hvis vi sender deg reklame som eksisterende kunde, kan du når som helst motsette deg dette);
 • Markedsundersøkelser, medieovervåking;
 • Fremsettelse av rettslige krav og forsvar i forbindelse med rettstvister og rettssaker;
 • Forebygging og etterforskning av straffbare handlinger og andre forseelser (f.eks. gjennomføring av interne undersøkelser, dataanalyse for å bekjempe svindel);
 • Garantier for driften vår, særlig IT, nettstedet vårt og andre plattformer.

3.3 Tredjeparter som vi utleverer personopplysninger til
Vi bruker regelmessig følgende som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine:

 • samtykke fra deg eller en autorisert person, som du når som helst kan tilbakekalle via e-post eller post til (e-post)adressen nevnt i punkt 1.1 (for eksempel for å motta nyhetsbrevet vårt), noe som imidlertid ikke har noen innvirkning på databehandling som allerede har funnet sted;
 • inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt med deg eller din forespørsel om å gjøre dette på forhånd (for eksempel ved å skaffe produkter fra oss);
 • en interesseavveining (for eksempel for å ivareta informasjonssikkerhet eller markedsføring), men du kan eventuelt motsette deg dette;
 • en juridisk forpliktelse (for eksempel at vi oppbevarer regnskapsrelevante dokumenter), som også kan tas i betraktning som en del av en interesseavveining.

Vi utleverer også personopplysninger til tredjeparter innenfor rammen av vår forretningsvirksomhet og for de ovennevnte formålene, i den grad dette er tillatt og hensiktsmessig, enten fordi de behandler dem for oss (oppdragsbehandling), eller fordi de ønsker å bruke dem til egne formål (utlevering), eller hvis du har gitt oss ditt samtykke til dette. Dette handler spesielt om:

 • Tjenesteleverandører, inkludert databehandlere;
 • IT-tjenesteleverandører (f.eks. leverandører av webhotell, e-posttjenester og nettbaserte verktøy);
 • Leverandører;
 • Selskaper i JURA-gruppen (jf. impressum);
 • Kommersielle partnere, for eksempel distributører;
 • Leverandører av markedsføringstjenester;
 • Myndigheter;
 • Bankinstitusjoner og leverandører av betalingstjenester;
 • Offisielle organer og domstoler.

Når vi bruker databehandlere til å levere tjenestene våre, tar vi nødvendige juridiske forholdsregler og treffer tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine beskyttes i samsvar med relevante lovbestemmelser.

Mottakerne befinner seg delvis innenlands, men også delvis i utlandet. Du må særlig regne med at opplysningene dine vil bli overført til andre land i Europa og USA, der noen av IT-tjenesteleverandørene vi bruker, befinner seg. Hvis vi overfører opplysninger til et land som ikke har et adekvat personvernnivå i lovgivningen (f.eks. USA), krever vi at mottakeren treffer egnede tiltak for å beskytte personopplysningene (f.eks. ved hjelp av avtalen om EUs standardklausuler, gjeldende versjon er tilgjengelig her, andre forholdsregler eller basert på begrunnelse).

3.4 Databehandlingens varighet
Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser eller på annen måte for de formålene som forfølges med behandlingen, f.eks. så lenge hele forretningsforholdet varer (fra innledning, behandling til avslutning av en kontrakt) samt utover dette i samsvar med lovbestemte oppbevarings- og dokumentasjonsforpliktelser. I denne sammenheng er det mulig at personopplysninger vil bli lagret så lenge det er mulig å fremme krav mot oss, og i den grad vi på annen måte er rettslig forpliktet til det eller berettigede interesser krever det (f.eks. for bevis- og dokumentasjonsformål). Så snart personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for de ovennevnte formålene, blir de som regel slettet eller anonymisert.

I tillegg vil vi slette opplysningene dine hvis du ber oss om det via e-postadressen som er oppført i punkt 1.1, og vi har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å oppbevare eller sikre disse opplysningene.

4 Besøke nettstedet vårt

Som regel kan du bruke nettstedet vårt uten å måtte oppgi spesifikke opplysninger om deg selv. Dette gjelder ikke områder og tjenester som naturlig nok krever navn, adresse eller andre personopplysninger.

I tillegg kan du kontakte oss på frivillig basis via e-post, elektroniske skjemaer. Personopplysninger samles inn og overføres til oss i prosessen. Den tilhørende inngangsmasken viser hvilke data dette er. Opplysningene du oppgir, vil bli lagret av oss med det formål å behandle eller kontakte deg.

4.1 Serverloggfiler
Når du besøker nettstedet vårt, lagrer serverne våre midlertidig hver tilgang i en loggfil, de såkalte serverloggfilene.

For eksempel registreres IP-adressen din, dato og klokkeslett for besøket ditt, navnet og URL-adressen til de hentede dataene, operativsystemet til datamaskinen din og nettleseren du bruker, samt annen lignende informasjon, for å avverge fare i tilfelle angrep på våre IT-systemer.

Behandlingen av denne informasjonen utføres i vår berettigede interesse og har som formål å vise nettstedet vårt og dets innhold og tilbud til deg på riktig måte og sikre datatrafikk, optimalisere nettstedet vårt, innholdet og tilbudene våre, permanent sikre stabiliteten og sikkerheten til nettstedet vårt og systemene våre samt muliggjøre oppklaring, forsvar og rettsforfølgelse av cyberangrep, spam og andre ulovlige handlinger i forhold til nettstedet vårt og systemene våre og håndheve krav i denne forbindelse.

For hosting av nettstedet kan vi bruke tjenester fra tredjeparter innenlands og i utlandet som utfører ovennevnte behandling på våre vegne. For tiden hostes nettstedene våre av sveitsiske eller europeiske hostingleverandører og på servere i Sveits eller EØS.

4.2 Forespørsler og kontaktskjema
På nettstedet vårt har du mulighet til å kontakte oss via nettskjemaer. Hvis du kontakter oss via et elektronisk skjema, kan du finne ut hvilke personopplysninger som samles inn om deg på det aktuelle skjemaet. Som regel dreier det seg om kontaktopplysninger som etternavn, e-postadresse og forespørselsrelatert informasjon som emne og beskrivelse av forespørselen.

Feltene som er merket som obligatoriske, brukes til å behandle forespørslene dine og om nødvendig videresende dem til et annet marked. Vi behandler informasjonen du oppgir frivillig for å kunne gi deg målrettet informasjon.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er vår berettigede interesse i å behandle forespørselen din. Hvis formålet med å kontakte deg er å oppfylle en kontrakt som du er part i, eller å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, er dette et ytterligere rettslig grunnlag for å behandle opplysningene dine.

Du kan når som helst protestere mot denne databehandlingen inntil saken er endelig avklart. Vennligst send innsigelsen til e-postadressen som er oppført i punkt 1.1. 

4.3 Jobbsøknader
Hvis du også søker jobb hos oss, behandler vi personopplysninger som vi mottar fra deg som en del av søknadsprosessen, eller som du oppgir eller laster opp i søknadsskjemaet. I tillegg til personopplysninger, utdanning, arbeidserfaring og kompetanse, omfatter dette vanlige korrespondanseopplysninger som e-postadresse og telefonnummer. I tillegg vil alle dokumenter du har sendt inn i forbindelse med søknaden, for eksempel CV og referanser, bli behandlet.

Disse opplysningene vil kun bli lagret, evaluert, behandlet eller videresendt internt som en del av søknaden din. Videre kan de behandles for statistiske formål (f.eks. rapportering). I dette tilfellet kan det ikke trekkes noen konklusjoner om enkeltpersoner.

Søkerdataene dine lagres separat fra andre brukerdata og slås ikke sammen med disse. Opplysningene dine vil bli lagret av en tjenesteleverandør på oppdrag fra oss på en server i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet i samsvar med gjeldende datavernforskrifter.

Hvis vi inngår en arbeidsavtale med deg, vil de overførte opplysningene bli lagret med det formål å behandle arbeidsforholdet i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis søknadsprosedyren avsluttes uten ansettelse, vil personopplysningene dine bli lagret i ytterligere tre måneder for dokumentasjonsformål og deretter slettet, med mindre du har gitt oss tillatelse til å bruke opplysningene dine i forbindelse med ytterligere søknadsprosedyrer hos oss.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av søkeropplysningene dine er ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle, eller oppfyllelsen av våre forpliktelser før kontraktsinngåelse i forbindelse med søknadsprosedyren. Hvis vi inngår en arbeidsavtale med deg, utføres behandlingen for å gjennomføre arbeidsforholdet.

4.4 Nettbutikk / kundekonto
Hvis du ønsker å bruke tjenestene i nettbutikken vår, er det nødvendig at du gir oss de personopplysningene som er nødvendige for å behandle bestillingen.

Du kan velge om du vil legge inn en gjestebestilling eller bestille via kundekontoen din.

Hvis du ønsker å legge inn en gjestebestilling, trenger vi en rekke opplysninger om deg selv, særlig kontaktinformasjon som fakturerings- og leveringsadresse, telefonnummer og e-postadresse, samt ønsket betalingsmåte. Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er å sende deg de produktene du har bestilt, og å behandle den tilhørende betalingen.

Alternativt kan du åpne en kundekonto hos oss. Dette gir deg tilgang til enklere ordrebehandling, tilgang til ordrestatus, og det gir deg også mulighet til å abonnere på og avslutte abonnementet på nyhetsbrevet vårt på en enkel måte. Hvis du ønsker å opprette en kundekonto hos oss, trenger vi en rekke kontaktopplysninger, for eksempel tittel, for- og etternavn, en gyldig e-postadresse og et passord som du selv velger. Vi trenger denne informasjonen for å gi deg passordbeskyttet direkte tilgang til opplysningene dine som er lagret hos oss, og for å behandle bestillingene dine. Åpningen av en kundekonto er frivillig og er basert på ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.

Registreringen av en kundekonto utføres i den såkalte double opt-in-prosedyren, dvs. etter at du har oppgitt alle nødvendige opplysninger, sender vi deg en melding til e-postadressen din der vi ber deg bekrefte at du ønsker å åpne en kundekonto. Bekreftelsen gjøres ved å klikke på aktiveringslenken i meldingen.

Grunnlaget for å behandle personopplysningene dine i nettbutikken er din og vår felles berettigede interesse i å behandle bestillingen din. Hvis bestillingen tjener til oppfyllelse av en kontrakt som du er part i, eller gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse, er dette et tilleggsgrunnlag for behandling av opplysningene dine.

For å forhindre at uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, er dataoverføringen til nettbutikken sikret ved hjelp av gjeldende krypteringsmetoder som HTTPS eller TLS.

I forbindelse med ordrebehandling mottar tjenesteleverandørene vi bruker, som transportører, logistikkleverandører og leverandører av betalingstjenester (se punkt 4.5.1), de nødvendige opplysningene for ordre- og bestillingsbehandling. Disse opplysningene omfatter også blant annet e-postadressen og telefonnummeret ditt, for eksempel for å kunne avtale en individuell leveringsdato med deg.

Vi vil også informere deg om at vi, basert på våre legitime interesser, ikke bare bruker opplysningene dine til å behandle bestillingen din, men også til å optimalisere tjenestene våre, spesielt for å forbedre handleopplevelsen din og gjøre den kundevennlig og individuell for deg. Dette inkluderer også at vi, med mindre du har motsatt deg dette og i den grad loven tillater det, sender deg nyhetsbrevet vårt hvis du har kjøpt et av våre produkter.

Hvis du ikke ønsker dette, kan du når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring. Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine til dette formålet. Vennligst send innsigelsen til e-postadressen som er nevnt i punkt 1.1.

Hvis du bestiller som gjest, lagrer vi personopplysningene dine med det formål å oppfylle kontrakten og sletter dem så snart vi ikke lenger er juridisk forpliktet til å lagre dem. Hvis du derimot har valgt å opprette en kundekonto, lagrer vi personopplysningene dine inntil du avslutter kundekontoen. Du kan når som helst be om at kontoen din slettes ved å fylle ut forespørselen om sletting i kontoen din. Vi gjør oppmerksom på at hvis du avslutter kundekontoen din, vil de tilknyttede dataene bli slettet, med forbehold om lovpålagte oppbevaringsplikter. Det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere personopplysningene dine når kontoen avsluttes. Vi har rett til å slette alle data som er lagret i løpet av avtaleperioden permanent.

4.4.1 Saferpay
For betalingsbehandling bruker vi betalingstjenesteleverandøren Saferpay, en betalingstjenesteleverandør fra Worldline Schweiz AG i Zürich ("Worldline").

Saferpay overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, spesielt Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Opplysningene dine vil kun bli gitt videre med det formål å behandle betalingen. Behandlingen og lagringen av betalings- og personopplysningene dine utføres direkte av betalingstjenesteleverandøren. Vi, som operatør, mottar ingen informasjon om (bank)konto eller kredittkort, men kun informasjon for å bekrefte (godta) eller avvise betalingen. Under visse omstendigheter kan opplysningene overføres av betalingstjenesteleverandørene til kredittbyråer. I denne forbindelse henviser vi til betalingsleverandørenes generelle vilkår og databeskyttelsesinformasjon.

For betalingstransaksjonene gjelder de respektive betalingstjenesteleverandørenes vilkår og databeskyttelsesinformasjon. Vi henviser også til disse for ytterligere informasjon og utøvelse av tilbakekallings-, informasjons- og andre rettigheter for de registrerte.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er oppfyllelse av en kontrakt som du er part i, eller gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse.

For ytterligere informasjon om databehandling hos Worldline og Klarna, se deres personvernerklæring:
- Retningslinjer for personvern fra Worldline
- Retningslinjer for personvern fra Klarna

4.5 Konkurranser
Når du deltar i konkurranser, samler vi inn de personopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre konkurransen. Dette er vanligvis navnet ditt og kontaktinformasjonen din. Det er selvsagt frivillig å delta i konkurransen og den tilhørende datainnsamlingen.

Vi kan gi opplysningene dine videre til våre konkurransepartnere, f.eks. for å sende deg premien. Du finner detaljert informasjon i våre vilkår for deltakelse i de respektive konkurransene.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er oppfyllelse av en kontrakt som du er part i, eller gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse.

4.6 Online Academy
På nettstedet vårt er det mulig å få tilgang til Online Academy etter at du har registrert deg på forhånd og mottatt en e-postbekreftelse med tilgangsdata. På portalen finner du opplæringsvideoer og flervalgstester om relevante emner for JURA, for eksempel produkter, kaffe og compliance, for å nevne noe.

Når du bruker portalen, behandler vi følgende kategorier av personopplysninger, f.eks. siste innlogging, siste samtale, løste tester i % av totalt antall mulige tester eller antall videovisninger og/eller hvor lenge du har spilt av en video totalt.

Vi samler inn og bruker personopplysningene dine kun i den utstrekning det er nødvendig for å kunne bruke læringsportalen vår og for analyse, optimalisering og økonomisk drift av læringsportalen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er vår berettigede interesse i denne tjenesten. Hvis bruken av portalen tjener til oppfyllelse av en kontrakt som du er part i, eller gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse, er dette et ytterligere rettslig grunnlag for behandling av opplysningene.

Behandlingen av opplysningene dine skjer utelukkende i forbindelse med levering av læringsportalen. Det er ingen sammenslåing med andre data.

4.7 Informasjonskapsler
Nettstedet vårt bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres og lagres på sluttapparatet ditt (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon eller lignende) ved hjelp av nettleseren. De tjener til å gjøre nettstedet vårt som helhet mer brukervennlig og effektivt, og til å gjøre besøket ditt på nettstedet vårt så behagelig som mulig. Informasjonskapsler forårsaker ingen skade på sluttapparatet ditt. De kan ikke kjøre programmer eller inneholde virus.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker, er såkalte øktinformasjonskapsler. Disse slettes automatisk når du logger ut eller lukker nettleseren. Andre informasjonskapsler forblir lagret på datamaskinen din etter den aktuelle bruksprosessen og gjør det mulig for oss eller våre samarbeidspartnere (tredjeparts informasjonskapsler) å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk. I den grad det lagres andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler for å analysere surfeatferden din), behandles disse separat i denne personvernerklæringen.

På hvilket grunnlag vi behandler personopplysningene dine ved hjelp av informasjonskapsler, avhenger av om vi ber om ditt samtykke. Hvis dette er tilfelle og du samtykker til bruk av informasjonskapsler, er grunnlaget for behandling av opplysningene dine ditt samtykke. Ellers vil personopplysninger som behandles ved hjelp av informasjonskapsler, bli behandlet på grunnlag av våre berettigede interesser (f.eks. for å optimalisere tjenestene og tilbudene våre eller for å beskytte oss mot spam og nettangrep), eller når bruken av informasjonskapsler er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser.

Du kan stille inn nettleseren din slik at den informerer deg om innstillingen av informasjonskapsler, og du kan tillate at informasjonskapsler bare aksepteres i enkelte tilfeller eller generelt utelukke dem. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at en generell utelukkelse av informasjonskapsler kan føre til funksjonsbegrensninger i vårt nettbaserte tilbud. Videre kan du når som helst slette informasjonskapsler som allerede er satt i nettleseren du bruker, eller stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler slettes automatisk når den lukkes.

4.8 Google-tjenester
Vi bruker ulike tjenester på nettstedet vårt som leveres av Google LLC, basert i USA, eller hvis du har ditt vanlige bosted i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, Google Ireland Ltd, basert i Irland ("Google"). Google LLC er alltid ansvarlig for behandlingen av personopplysninger ved bruk av "YouTube" og "Google Maps/Google Earth". Vi bruker følgende Google-tjenester på nettsidene våre:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Marketing Platform
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Mer informasjon om de enkelte tjenestene finner du nedenfor.

Google bruker teknologier som informasjonskapsler, nettlagring i nettleseren og sporingspiksler som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet vårt. Informasjonen som genereres om din bruk av nettstedet vårt, kan overføres til en Google-server i USA eller andre land og lagres der. Du finner informasjon om hvor Googles datasentre er lokalisert her.

Vi bruker verktøy som leveres av Google, og som Google hevder kan behandle personopplysninger i land der Google eller Googles underleverandører har anlegg. Google lover i sitt "Tillegg om databehandling for produkter der Google er databehandler" å sikre et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse ved å basere seg på EUs standardkontraktsklausuler.

I tillegg er Google sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalene mellom EU og USA og Sveits og USA.

Du finner mer informasjon om Googles behandling av personopplysninger og om personverninnstillinger i Personvernerklæringen eller i Personverninnstillinger personverninnstillingene til Google.

4.8.1 Google Tag Manager
Nettstedet vårt bruker Google Tag Manager. Med Google Tag Manager kan du administrere nettstedskoder på en effektiv måte. Websidekoder er plassholdere som lagres i kildeteksten på den aktuelle websiden, f.eks. for å registrere integrering av ofte brukte websideelementer, som kode for webanalysetjenester. Google Tag Manager er en hjelpetjeneste og behandler kun personopplysninger for tekniske formål og sørger for å utløse andre tagger, som i sin tur kan samle inn data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Hvis det er foretatt en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder dette for alle sporingstagger som er implementert med Google Tag Manager.

Du kan finne mer informasjon om Google Tag Manager i hjelpeseksjonen i Hjelpeseksjonen på Google den Vilkår for bruk av Google Tag Manager og Personvernerklæringen til Google personvernerklæring.

4.8.2 Google Analytics
Basert på ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle i innstillingene for informasjonskapsler, bruker vi nettanalysetjenesten Google Analytics 4 til å analysere nettstedet vårt og dets besøkende samt til markedsførings- og reklameformål.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som lagres på terminalenheten din (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon eller lignende) og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å evaluere brukeratferden på nettstedet vårt og gjøre tilbudet vårt mer interessant ved hjelp av statistikken/rapportene som innhentes.

I Google Analytics 4 er anonymisering av IP-adresser aktivert som standard. Det betyr at IP-adressen din forkortes av Google i Sveits eller EU/EØS før den overføres. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server og forkortet der.

Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet vårt, til å utarbeide rapporter om aktivitet på nettstedet og til å tilby oss andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet og Internett. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data, ifølge Google. Når du besøker nettstedet vårt, registreres brukeratferden din i form av hendelser (f.eks. sidevisninger, interaksjon med nettstedet eller din "klikkbane") samt andre data som din omtrentlige posisjon (land og by), teknisk informasjon om nettleseren din og sluttapparatene du bruker eller henvisnings-URL-en, dvs. via hvilket nettsted / reklamemateriell du kom til nettstedet vårt.

Dataene som samles inn via Google Analytics, slettes automatisk etter 14 måneder.

Du kan forhindre innsamling og overføring av data som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet vårt (inkl. IP-adressen din) til Google, og Googles behandling av disse dataene, ved å bruke nettlesertillegget Nettlesertillegget for deaktivering av Google Analytics eller ved ikke å gi ditt samtykke i forbindelse med innstillingene for informasjonskapsler. Hvis du ønsker å reservere deg mot interessebasert annonsering fra Google, kan du bruke innstillings- og avmeldingsalternativene fra Google.

En oversikt over databruken i Google Analytics og hvilke tiltak Google har iverksatt for å beskytte dataene dine, finner du i Google Analytics-hjelpen.

Ytterligere informasjon om Bruksvilkårene for Google Analytics og om Databeskyttelse hos Google finner du i de respektive dokumentene.

4.8.3 Google Ads
Vi bruker Google Ads, et online annonseringsprogram fra Google, på grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler. Google Ads bruker informasjonskapsler for å analysere bruken av nettstedet vårt. En informasjonskapsel settes hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Google-annonse. Informasjonskapsler av denne typen har begrenset gyldighet, inneholder ingen personopplysninger og brukes derfor ikke til personidentifikasjon. Hvis du besøker visse av våre sider og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at noen har klikket på annonsen og dermed blitt omdirigert til nettstedet vårt.

Vi bruker også remarketingfunksjonen til Google Ads. Dette gjør det mulig for oss å vise interessebasert annonsering til besøkende på nettstedet vårt på andre nettsteder i Googles annonseringsnettverk, for eksempel YouTube eller Google-annonser. Til dette formålet analyseres interaksjonene til de besøkende på nettstedet vårt (f.eks. hvilke produkter de var interessert i), slik at vi kan vise dem målrettet reklame på andre nettsteder også etter at de har forlatt nettstedet vårt. For å muliggjøre dette setter Google informasjonskapsler når de besøker visse Google-tjenester eller nettsteder i Googles annonseringsnettverk. Informasjonskapslene brukes til å identifisere nettleseren som brukes, og ikke til å identifisere en person.

Du har mulighet til å reservere deg mot interessebasert annonsering fra Google eller ved ikke å gi ditt samtykke innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler. For å gjøre dette må du angi de riktige innstillingene for personlig tilpasset annonsering i alle nettlesere du bruker.

Ytterligere informasjon om databehandling i forbindelse med Google Ads og informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler i annonser finner du i Personvernerklæringen til Google eller Googles nettsted under overskriften "Teknologier".

4.8.4 Google AdSense
Vi bruker Google AdSense, en tjeneste for integrering av annonser, på nettstedet vårt på grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler ("AdSense"). AdSense setter informasjonskapsler som gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet vårt. AdSense bruker også såkalte web beacons (usynlig grafikk), som gjør det mulig å evaluere informasjon, for eksempel besøkstrafikk, på sidene der slik grafikk er innebygd.

Informasjonen som genereres av informasjonskapsler og sporingsbilder om bruken av nettstedet vårt (inkludert IP-adressen din) og levering av reklameformater, overføres til en Google-server i USA eller andre land og lagres der. Denne informasjonen kan deles av Google med Googles leverandører. Google vil imidlertid ikke slå sammen IP-adressen din med andre personopplysninger som du har lagret.

Du kan forhindre at informasjonskapsler settes ved å justere innstillingene i nettleseren din eller ved å ikke gi ditt samtykke innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler.

Du kan finne mer informasjon om hvordan AdSense fungerer på nettstedet "Google AdSense".

4.8.5 Google Marketing Platform
Vi bruker Googles nettbaserte markedsføringsverktøy Google Marketing Platform ("GMP") på grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle i innstillingene for informasjonskapsler. GMP bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for brukerne, for å forbedre kampanjens resultatrapporter eller for å forhindre at en bruker ser de samme annonsene mer enn én gang. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å registrere hvilke annonser som vises i hvilken nettleser, og kan dermed forhindre at de vises mer enn én gang.

I tillegg kan GMP bruke informasjonskapsel-ID-er til å registrere såkalte konverteringer, dvs. om en bruker ser en GMP-annonse og senere besøker annonsørens nettsted og foretar et kjøp der. Ifølge Google inneholder GMP-informasjonskapsler ingen personopplysninger.

Nettleseren din oppretter automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Ifølge Google får Google ved å integrere GMP informasjon om at du har åpnet den relevante delen av nettstedet vårt eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert i en Google-tjeneste, kan Google tilordne besøket til brukerkontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget inn, er det mulig at leverandøren innhenter og lagrer IP-adressen din. Bruk av GMP kan også føre til overføring av personopplysninger til Googles servere i USA.

Du kan forhindre sporingsprosedyren ved å gjøre de riktige innstillingene i nettleseren din eller ved å endre dine Innstillinger for personlig tilpasset annonsering eller ved å ikke gi ditt samtykke innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler.

Du kan finne mer informasjon om hvordan GMP fungerer på nettstedet "Google Marketing Platform".

4.8.6 Google Maps/Google Street View
For å integrere interaktive kart på nettstedet vårt og for å gi deg virtuelle omvisninger bruker vi den nettbaserte karttjenesten Google Maps eller Google Street View på grunnlag av ditt samtykke.

Når du åpner et nettsted der Google Maps-kart er innebygd, eller når du starter en virtuell omvisning, setter Google Maps eller Google Street View en informasjonskapsel. Denne informasjonskapselen slettes som regel ikke når du lukker nettleseren, men utløper etter en viss tid, med mindre du sletter den manuelt tidligere.

Ved bruk av Google Maps eller Google Street View kan informasjon om din bruk av nettstedet vårt (inkludert IP-adressen din) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google kan lagre disse dataene som brukerprofiler med det formål å tilpasse sine tjenester, annonser og markedsundersøkelser. Hvis du er logget inn på Google, blir dataene dine direkte tilordnet kontoen din. Hvis du ikke ønsker å gjøre det, må du melde deg av på forhånd.

Hvis du ikke godtar denne behandlingen av opplysningene dine, kan du blokkere disse tjenestene ved å deaktivere Java Script i nettleseren din eller ved å ikke gi ditt samtykke innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler. Førstnevnte kan imidlertid også påvirke andre funksjoner på nettstedet vårt.

Du finner mer informasjon i Vilkår for bruk av Google Maps og i Googles personvernerklæring.

4.8.7 YouTube
På nettstedet vårt bruker vi, basert på ditt samtykke til integrasjon av videoer, tjenestene til leverandøren YouTube LLC, basert i USA ("YouTube"), et datterselskap av Google LLC. ("Google").

Når du starter en YouTube-video på nettstedet vårt, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere. Da meddeles YouTube-serveren hvilke av våre internettsider du besøkte. Denne informasjonen (inkludert IP-adressen din) kan overføres til en Google-server i USA og lagres der. Hvis du er innlogget på din YouTube-konto samtidig, ville du gjøre det mulig for YouTube å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din før du besøker nettstedet vårt.

Du finner mer informasjon i Vilkår for bruk av YouTube og i Googles personvernerklæring.

4.9 Facebook-piksler, tilpassede målgrupper og Facebook-konverteringer
Nettstedet vårt bruker Facebook Pixel hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, en tjeneste levert av Meta Platforms Ireland Ltd. Basert i Irland. Morselskapet er Meta Platforms Inc. med base i USA ("Meta"). Instagram er også et tilbud fra Meta.

Det juridiske grunnlaget for bruken av Facebook Pixel er ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle i innstillingene for informasjonskapsler.

Ved hjelp av Facebook-pikselen er det mulig for Meta å bestemme de besøkende på våre online-tilbud som målgruppe for visning av annonser (såkalte "Facebook Ads" eller "Instagram Ads"). Derfor bruker vi Facebook-pikselen til å vise Facebook- og Instagram-annonser som vi har plassert, bare til de Facebook-brukerne som også har vist interesse for våre online-tilbud eller har visse egenskaper (f.eks. interesser for bestemte emner eller produkter bestemt på grunnlag av besøkte nettsteder) som vi overfører til Meta (såkalte "Custom Audiences"). Ved hjelp av Facebook-pikselen vil vi også sikre at Facebook- og Instagram-annonsene våre er i tråd med brukernes potensielle interesser og ikke er trakasserende. Ved hjelp av Facebook-pikselen kan vi også spore effektiviteten til Facebook- og Instagram-annonsene for statistikk- og markedsundersøkelsesformål ved å se om brukere blir omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på en Facebook- eller Instagram-annonse (såkalte "konverteringer").

Metas databehandling finner sted innenfor rammen av Facebooks retningslinjer for data. Du finner generell informasjon om visning av Facebook- og Instagram-annonser i dette dokumentet.

Ved hjelp av informasjonskapsler kan Meta senere gjenkjenne deg i medlemsområdet på Facebook eller Instagram og optimalisere effektiviteten av annonser, f.eks. ved å tilby annonser rettet mot bestemte grupper. Forutsetningen er at du har en Facebook- og/eller Instagram-konto og er logget inn i medlemsområdet på Facebook eller Instagram. Hvis du ikke er medlem av Facebook eller Instagram, er du ikke berørt av denne databehandlingen.

For generell informasjon om Metas bruk av data, dine rettigheter i denne forbindelse og hvordan du kan beskytte personvernet ditt, kan du lese Facebooks retningslinjer for data eller Personvernerklæringen for Instagram. Hvis du vil ha spesifikk informasjon og detaljer om Facebook-pikselen og hvordan den fungerer, kan du gå til Hjelpeseksjonen på Facebook Hvis du generelt ønsker å motsette deg innsamlingen av Facebook Pixel og bruken av dataene dine til visning av Facebook- eller Instagram-annonser, kan du gjøre det i annonseringsinnstillingene til Facebook eller personverninnstillingene til Instagram. For å gjøre dette må du være logget inn på Facebook eller Instagram.

Hvis du ikke har en Facebook- eller Instagram-konto, kan du dessuten velge bort bruken av informasjonskapsler som brukes til måling av rekkevidde og annonseringsformål via Network Advertising Initiative-siden for fravalg og i tillegg på det amerikanske nettstedet YourAdChoices eller det europeiske nettstedet Dine valg på nettet. Du står også fritt til ikke å gi ditt samtykke innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til databehandling med Facebook Pixel og bruk av dine data for å vise Facebook- og Instagram-annonser for nettstedet vårt med fremtidig virkning ved å justere personverninnstillingene dine.

4.10 LinkedIn Conversion Tracking
På grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle i innstillingene for informasjonskapsler, bruker vi teknologi for konverteringssporing på nettstedet vårt fra LinkedIn Corporation i USA, eller hvis du har ditt vanlige bosted i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, LinkedIn Ireland Unlimited Company i Irland ("LinkedIn").

Vi bruker LinkedIns teknologi til markedsførings- og optimaliseringsformål, særlig for å analysere bruken av nettstedet vårt, for kontinuerlig å kunne forbedre individuelle funksjoner og tilbud samt brukeropplevelsen og for å plassere relevante og interessante annonser for deg. Vi mottar også aggregerte og anonyme rapporter fra LinkedIn om annonseaktivitet og informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet vårt. Til dette formålet bruker LinkedIn en Javascript-kode (Insight-tag), som i sin tur plasserer en informasjonskapsel i nettleseren din eller bruker en piksel.

Ifølge LinkedIn samler LinkedIn Insight-taggen inn data om bruken av nettstedet vårt, inkludert URL, henvisnings-URL (dvs. nettstedet du besøker nettstedet vårt fra), IP-adresse, enhets- og nettleseregenskaper (User Agent) og tidsstempel. Data som samles inn via LinkedIn Insight-taggen, krypteres, IP-adresser forkortes og medlemmenes direkte ID-er fjernes innen sju dager for å pseudonymisere dataene. Disse gjenværende pseudonymiserte opplysningene slettes deretter innen 90 dager. LinkedIn deler ingen personopplysninger med nettstedsoperatøren, men leverer kun aggregerte rapporter om nettstedets publikum og visningsytelse.

På grunn av LinkedIns struktur kan det ikke utelukkes at opplysningene dine også overføres til LinkedIn i USA. Vi har minimert denne risikoen så langt det er mulig ved å bruke egnede databeskyttelsesinstrumenter (EU-standardkontrakter).

Ytterligere informasjon om databehandlingens art, formål og omfang finner du i vår personvernerklæring, retningslinjer for informasjonskapsler samt på personvernerklæringsportal til LinkedIn. Du kan også reservere deg mot bruk av dette nettstedet ved å installere en Opt-out-informasjonskapsel for å reservere deg mot personlig tilpasset reklame (LinkedIn), uavhengig av om du er LinkedIn-medlem eller ikke.

4.11 Vimeo
I tillegg til YouTube (se punkt 4.9.7 ovenfor) bruker vi plugin-moduler fra videoportalen Vimeo Inc. i USA ("Vimeo") for å integrere videoer på nettstedet vårt.

Når du åpner et av våre nettsteder som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Vimeos servere. Innholdet i programtillegget overføres av Vimeo direkte til nettleseren din og integreres på nettstedet. Dette gir Vimeo informasjon om at nettleseren din har åpnet den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en Vimeo-konto eller ikke er logget inn på Vimeo. Denne informasjonen (inkludert IP-adressen din) overføres av nettleseren din direkte til en Vimeo-server i USA og lagres der.

Hvis du er logget inn på Vimeo, kan Vimeo tilordne besøket ditt på nettstedet vårt direkte til Vimeo-kontoen din. Hvis du samhandler med programtilleggene (f.eks. trykker på startknappen til en video), overføres denne informasjonen også direkte til en Vimeo-server og lagres der.

Hvis du ikke ønsker at Vimeo skal tilordne dataene som samles inn via nettstedet vårt direkte til Vimeo-kontoen din, må du logge ut av Vimeo før du besøker nettstedet vårt.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt samtykke, som du ikke trenger å gi innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler. Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å bruke Vimeo, kan du når som helst tilbakekalle dette ved å gå inn i innstillingene for informasjonskapsler med virkning for fremtiden.

For ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Vimeos videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, se Personvernerklæringen til Vimeo.

4.12 Adform
Vi bruker sporingspunkter fra Adform, basert i Danmark, basert på ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle i innstillingene for informasjonskapsler. De innsamlede dataene forblir anonyme. Dette betyr at dataene til enkeltbrukere ikke kan vises. De innsamlede dataene lagres og behandles imidlertid av Adform i kryptert form. Vi er ikke i stand til å tilordne disse dataene til den enkelte besøkende på nettsidene våre. Vi vil informere deg om dette i henhold til gjeldende informasjon.

Disse sporingspunktene gjør det mulig for JURA å vise brukertilpasset reklame.

Nettstedene våre bruker også informasjonskapsler og produkter fra Adform A/S (Ad Server, DSP og DMP) for målgruppeorientert annonsering i felles behandling. Til dette formålet registreres ulike parametere som viste sider, enhetstype, geografisk opprinnelse og sist besøkte nettsider, og de besøkende grupperes i ulike segmenter. Ved hjelp av statistiske analyser finner man deretter lignende brukere i den verdensomspennende Adform-cookiepoolen for å kunne henvende seg til dem med målrettet reklame fra JURA.

Du kan finne mer informasjon om Adform i deres personvernerklæring.

4.13 Dynatrace
Nettstedet vårt bruker analyseverktøyet til overvåkningstjenesten Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA. Vi bruker Dynatrace for å sikre ytelsen til nettstedet vårt og for å forstå hvordan brukerne navigerer på nettstedet. Dynatrace registrerer W3C-responstider, knappeklikk, lenkeklikk, JavaScript-feil, nettlesertype og geografisk område. Disse dataene hjelper oss med å kontinuerlig forbedre ytelsen til nettstedet vårt og å identifisere og utbedre funksjonsproblemer. For at dette skal fungere korrekt og effektivt, krever Dynatrace informasjonskapsler. Det juridiske grunnlaget for vår bruk av Dynatrace er ditt samtykke, som du når som helst kan tilbakekalle innenfor rammen av innstillingene for informasjonskapsler.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes noe tilsvarende personvernnivå i USA, og at spesielt tilgang til data som behandles der eller av amerikanske selskaper eller deres utenlandske datterselskaper over hele verden, kan bli sett av amerikanske myndigheter eller må utleveres til dem. Som ikke-amerikansk statsborger er det heller ikke sikkert at du har mulighet til å gripe inn mot dette, i hvert fall ikke på en effektiv måte. Vi har minimert denne risikoen så langt det er mulig ved å bruke egnede databeskyttelsesinstrumenter (EUs standardkontrakter), men vi kan ikke utelukke den helt, slik at ditt samtykke til bruk av Dynatrace også innebærer denne risikoen.

Du kan sikre at ingen personopplysninger samles inn ved å aktivere do-not-track-funksjonen i nettleseren din.

5 Tilstedeværelse på sosiale medier

Vi har profiler i sosiale medier på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.

Opplysningene du oppgir på våre profiler i sosiale medier, publiseres av den sosiale medieplattformen og brukes eller behandles ikke av oss til noe annet formål på noe tidspunkt. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å slette innhold hvis det skulle være nødvendig. Om nødvendig vil vi kommunisere med deg via sosiale medier.

Vær oppmerksom på at operatøren av den sosiale medieplattformen bruker sporingsmetoder på nettet. Nettsporingen, som vi ikke har noen kontroll over, kan også finne sted uavhengig av om du er logget inn eller registrert på den sosiale medieplattformen.

Nærmere informasjon om databehandlingen hos leverandøren av den sosiale medieplattformen finner du i personvernerklæringen til den aktuelle leverandøren:

6 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, retting, sletting, rett til å begrense databehandlingen og på annen måte motsette deg databehandlingen vår, særlig med henblikk på direkte markedsføring, profilering for direkte reklame og andre berettigede behandlingsinteresser, samt utlevering av visse personopplysninger med henblikk på overføring til et annet organ (såkalt dataportabilitet), innenfor rammen av personvernlovgivningen som gjelder for deg og der det er fastsatt i denne (f.eks. i GDPR).

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å gjøre gjeldende lovbestemte begrensninger fra vår side, for eksempel hvis vi er forpliktet til å oppbevare eller behandle visse opplysninger, har en overordnet interesse i å gjøre det (i den grad vi har rett til å påberope oss dette) eller trenger det for å gjøre krav gjeldende. Hvis det påløper noen kostnader for deg, vil vi informere deg på forhånd. Vi har allerede informert deg om muligheten til å trekke tilbake samtykket ditt i punkt 3. Vær oppmerksom på at utøvelsen av disse rettighetene kan være i strid med kontraktsmessige ordninger og kan få konsekvenser som for eksempel tidlig oppsigelse av kontrakten eller kostnadskonsekvenser. Vi informerer deg på forhånd hvis dette ikke allerede er avtalt i kontrakten.

Utøvelsen av slike rettigheter krever vanligvis at du tydelig beviser identiteten din (f.eks. ved hjelp av en kopi av identitetskortet ditt hvis identiteten din ellers ikke er klar eller ikke kan verifiseres). For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på adressen som er oppgitt i punkt 1.1.

I tillegg har alle registrerte rett til å gjøre sine krav gjeldende i retten eller til å klage til den kompetente personvernmyndigheten.

7 Datasikkerhet

Vi treffer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot manipulering, tap, ødeleggelse eller mot at uvedkommende får tilgang til dem, og for å sikre at dine rettigheter beskyttes og at gjeldende personvernlovgivning overholdes.

Tiltakene er ment å sikre konfidensialiteten og integriteten til opplysningene dine, og å sikre tilgjengeligheten og robustheten til våre systemer og tjenester når vi behandler opplysningene dine på permanent basis. De bør også sørge for rask gjenoppretting av tilgjengeligheten til personopplysninger og tilgang til dem i tilfelle en fysisk eller teknisk hendelse.

Sikkerhetstiltakene våre omfatter også kryptering av dataene dine. Datatrafikken via dette JURA-nettstedet er kryptert ved hjelp av HTTPS. Det betyr at all informasjon du oppgir på nettet, overføres via en kryptert overføringsvei. Det betyr at denne informasjonen ikke når som helst kan leses av uautoriserte tredjeparter.

Våre databehandlings- og sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Vi tar også vårt eget interne personvern på største alvor. Våre ansatte og serviceselskapene som vi har engasjert, er forpliktet til å overholde taushetsplikten og personvernlovgivningen. Dessuten får de bare tilgang til opplysningene i den grad det er nødvendig.

8 Mindreåriges bruk av nettstedet

Nettstedet er rettet mot et voksent publikum. Mindreårige, spesielt barn under 16 år, har ikke lov til å overføre personopplysninger til oss eller registrere seg for en tjeneste uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Hvis vi finner ut at slike opplysninger har blitt overført til oss, vil de bli slettet fra vår database. Barnets foreldre (eller juridisk representant) kan kontakte oss og be om sletting eller avregistrering. For å gjøre dette trenger vi en kopi av et offisielt dokument som identifiserer deg som forelder eller verge.

9 Lenker til andre leverandørers nettsteder

Nettsidene våre inneholder også lenker til nettsidene til partnere og autoriserte JURA-forhandlere. I den grad det finnes lenker til andre leverandørers nettsteder, har vi ingen innflytelse på innholdet. Vi kan derfor ikke påta oss noen garanti eller noe ansvar for innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på disse sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd og gjenkjennelige overtredelser på lenketidspunktet. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på lenketidspunktet. En permanent kontroll av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Slike lenker vil bli fjernet umiddelbart dersom det blir kjent at de bryter loven.