Flerfarget klartekstdisplay

ENA er utsyrt med 3-fargekodet tekstdisplay. Fargene viser i hvilken modus maskinen er og forenkler betjeningen.