Energisparemodus (E.S.M.©)

Energisparemodus (E.S.M.©) sørger for at kaffemaskinen bruker mindre energi mellom tilberedningene. Den hjelper med å aktivt spare energi og beskytte miljøet, og er et bevis på JURAs bevisste og ansvarlige omgang med verdifulle ressurser.