Energy Save Mode (E.S.M.© )

Økologisk intelligens: IMPRESSA Z5 hjelper deg aktivt med å spare på elektrisiteten. Bruk de forskjellige nivåene av E.S.M. (Energy Save Mode©) for å tilpasse maskinens energisparende potensiale til dine vaner.