Data Communicator

Data Communicator muliggjør en sentral overvåkning av flere Professional-kaffemaskiner på forskjellige steder – når som helst og overalt via nettsiden.