Connector System©

Connector Systemet© gjør det mulig å veksle mellom en profesjonell dyse for fint skum, endyse for fint skum, en profesjonell cappuccinodyse, en Easy cappuccinodyse, 2-trinns oppskummingsdyse eller varmtvannsdysen.