Automatic Grinder Adjustment A.G.A.

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) sørger for at høyeffekts-kjeglekvernen alltid justerer seg selv, og garanterer et konstant perfekt maleresultat. Gjennom hele kvernens levetid.