2-trinns oppskummingsdyse

Som følge av 2-trinns oppskummingsdyset, kan du enten varme melke (til caffe latte) eller skumme melk (til cappuccino)