Dagens lærlinger er morgendagens medarbeidere. Med dette i sinne utdanner vi lærlinger i forskjellige yrkesretninger. På hovedkontoret i Niederbuchsiten tilbyr vi 26 lærlingeplasser innen seks ulike profesjoner.* For unge talenter med universitets- eller fagskolebakgrunn er trainee-programmene våre en spennende sjanse til å bruke og utvide kunnskapen i praksis. Slike engasjementer ender ofte opp med faste ansettelser.

Vi utvikler medarbeiderne våre og gir støtte til videre utdannelse. Når vi rekrutterer til lederstillinger, tar vi motiverte interne ansatte med i utvalget. Dette åpner for interessante muligheter for å avansere karrieremessig i varierte faste stillinger hos oss.

Medarbeiderne våre involveres og bidrar til å realisere yrkesidealet gjennom engasjementet sitt.

Vi fremmer likhet i arbeidslivet gjennom fleksible arbeidsmodeller og deltidsstillinger, for eksempel for unge foreldre.

* Status: Januar 2023

 

We are thus making a contribution to achieving SDG 4, 5 and 8

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG gender equality Achieve gender equality and empower all women and girls.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development