I tillegg til det sosiale engasjementet som vi implementerer direkte (se Inklusjon), støtter firmagrunnleggerens Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer-stiftelse ungdommer i regionen. Fokuset ligger på opplæring, utdanning og videreutdanning. Stiftelsen kan også gi tilskudd til lærlingeplasser og voksenopplæring.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development