Alle medarbeiderne våre videreutdannes løpende gjennom opplæring i JURA Coffee Academy, der de gjennomfører adekvate utdannings- og videreutdanningsmoduler med temaer som er relevante for selskapet og produktsortimentet.

Egenutviklet læringsinnhold om bærekraft og skånsom omgang med energi og ressurser fremmer en bærekraftig atferd både på arbeidsplassen og i hverdagslivet. De nettbaserte læringsmodulene sikrer en enhetlig kunnskapsformidling verden over.

We are thus making a contribution to achieving SDG 4

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development