Vi tilbyr også fysisk eller psykisk funksjonshemmede sjansen til å yte en innsats i selskapet vårt, i henhold til deres muligheter og kompetanse. Det var viktig allerede for selskapets grunnlegger å kunne tilby slike stillinger, som gir handikappede trivsel, gode hverdagsrutiner, tilhørighet i samfunnet og anerkjennelse.

Vi støtter medarbeidere etter sykdom eller ulykker gjennom et inkluderende arbeidsmiljø og individuelt tilpassede oppgaver på veien tilbake til arbeidshverdagen. 

We are thus making a contribution to achieving SDG 4 and 8

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development