De ansattes sikkerhet er svært viktig for oss. Vi sørger for medarbeidernes sikkerhet med ergonomisk innredede arbeidsplasser, anlegg utformet etter sikkerhetstekniske aspekter og bygningsmessige vernetiltak (f.eks. under pandemien). Sikkerhetsopplæring bidrar til riktig og forsiktig omgang med f.eks. elektrisitet.

We are thus making a contribution to achieving SDG 3

SDG healthy lives Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development