JURAs strategi er utformet langsiktig, og har som målsetning å sikre en varig sunn økonomi samt uavhengighet for selskapet. Vi tilstreber en bærekraftig, organisk vekst som springer ut av vår egen drivkraft. Vi bruker midlene målrettet og veloverveid for å oppnå dette. Det gjør JURA til en attraktiv arbeidsgiver, og sikrer eksisterende og nye arbeidsplasser.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development