Fokuset på premiumnivået i et verdensomspennende marked i vekst gjør det mulig for JURA å rette drivkraften og ressursene inn mot et felles mål og konsentrere seg om ett enkelt tema. Dette har gjort oss til suverene spesialister på vårt område opp gjennom årene. Flere tiårs samlet fagkunnskap og erfaring munner ut i utviklingen av nye produkter og tjenester.

Målet vårt er å sette langsiktig preg på bransjen gjennom innovasjoner, og dermed sikre merkets fortsatte eksistens og forbli en pålitelig partner og arbeidsgiver.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8 and 9

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG sustainable industrialization Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development