Alle kaffemaskinene fra JURA leveres med et resirkuleringspass som inneholder detaljert informasjon om materialene som brukes i maskinen. På slutten av produktlevetiden kan apparatene demonteres fagmessig. De enkelte materialene gjenvinnes og tilbakeføres i kretsløpet som nye råstoffer gjennom resirkulering.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development